zekerheid

Autoverzekering

Een autoverzekering dekt de aansprakelijkheid van de bestuurders van een voertuig. Deze verzekering is verplicht voor alle voertuigbezitters zodra het voertuig in het verkeer wordt gebracht op de openbare weg, land dat openstaat voor het publiek en niet-openbaar land, maar openstaat voor een bepaald aantal personen die het recht hebben om het te gebruiken. Wanneer u verantwoordelijk bent voor een ongeval, dekt deze verzekering materiële schade en lichamelijk letsel van slachtoffers, maar niet uw eigen letsel of materiële schade aan uw voertuig. Ook andere aanvullende dekkingen zijn mogelijk: rechtsbijstand die de gerechtskosten dekt en de verzekerde in juridische aangelegenheden bijstaat en adviseert; bestuurdersverzekering die lichamelijk letsel van de bestuurder dekt; bijstandsverzekering, die de verzekerde bijstand verleent in geval van pech met zijn voertuig (pechdienst, wegslepen, enz.).