Onze diensten

Hypotheek

Een hypothecaire lening is een lening die wordt toegekend op voorwaarde van de hypothecaire lening van een of meer onroerende goederen die het patrimonium van de kredietnemer vormen. De hypotheek kan worden afgesloten op het onroerend goed voor de aankoop waarvan krediet wordt aangevraagd, maar ook op een onroerend goed onafhankelijk van de kredietaanvraag. Bij niet-terugbetaling van de lening heeft de bank de mogelijkheid om beslag te leggen op de verpande woning en deze te verkopen. De hypothecaire lening werkt als een traditionele lening. De looptijd en de looptijd ervan staan ​​dus vast, evenals het bedrag. De voorwaarden van een hypothecaire lening zijn vergelijkbaar met die van een traditionele lening. Het is dus mogelijk om de lening vervroegd af te lossen, de maandlasten aan te passen, maar de hypotheekrenteaftrek kan ook variabel of vast worden afgesloten. Bij verkoop van de verhypothekeerde woning kan de lening vervroegd worden afgelost, maar het is ook mogelijk om een ​​vervangende hypotheek op een andere woning af te sluiten.