zekerheid

Opstalverzekering

Bij een schadegeval denken wij aan alles en denken wij aan u Of u nu een appartement of woning bezit of huurt, u loopt een aantal risico's. Een overstroming, een brand, een diefstal tijdens uw vakantie, een kapotte ruit ... Niemand is thuis veilig voor kleine en grote rampen, ook al is het mogelijk om de risico's te beperken. Als er een opstalverzekering wordt afgesloten, voorziet de wet in de minimale risico's die gedekt moeten worden. Diefstal valt niet onder deze risico's. Een opstalverzekering dekt dus niet per se diefstal. Het is daarom essentieel om u goed te informeren bij uw verzekeraar of uw tussenpersoon en om te bepalen welke dekkingen u in uw polis wilt opnemen voordat u deze afsluit.