zekerheid

Brand verzekering

Een brandverzekering, ook wel opstalverzekering genoemd, beschermt u en uw eigendommen tegen allerlei zaken. Er zijn drie verschillende dekkingen: Basisdekking, aanvullende dekking van uw verzekeraar als u een schadegeval heeft en (optioneel) dekking die u als aanvullende dekking kunt afsluiten. Elke brandverzekering dekt materiële schade veroorzaakt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, stakingen van een dier, stakingen met welk vervoermiddel dan ook, het vallen van een boom op het gebouw, storm, druk van sneeuw of ijs op een dak, hagel en natuurrampen Indirecte schade zijn de verschillende verliezen, kosten en schades die u lijdt als gevolg van brand, waterschade, storm, ... Het volstaat te denken aan de kosten van post, auto , tijdverlies, administratieve rompslomp, enz. Daarom voorzien sommige woonverzekeringen in een automatische verhoging van de vergoeding (bijvoorbeeld met 10%) om deze kosten te dekken. Als dekking voor indirecte schade niet automatisch is inbegrepen in de woningverzekering, kunt u deze meestal als optionele dekking aanschaffen.