Onze diensten

Zakelijke lening

Bent u een professional, ondernemer of ondernemer? Heeft u een langdurig project waarvoor aanzienlijke financiering nodig is? Dit is de formule voor jou. De Investeringslening is het ideale product voor klanten die weinig financiële verplichtingen hebben en die de hefboomstrategie (lenen om te beleggen) willen gebruiken om hun langetermijnaandelenportefeuille op te bouwen. Dit product is een financieringsinstrument dat voornamelijk wordt gebruikt voor investeringsdoeleinden. Hiermee kunt u eenheden van gescheiden fondsen of niet-geregistreerde beleggingsfondsen kopen en verpanden om de aan de aanvrager verstrekte lening veilig te stellen.