zekerheid

Ziektekostenverzekering

De onzekerheid waartegen een levensverzekering beschermt, is niet of de verzekerde zal overlijden, maar wanneer dat overlijden zal plaatsvinden. Zo bieden sommige contracten uitkeringen bij overlijden, andere bij leven op een bepaalde leeftijd en vele combinaties van deze garanties in een afgesproken dosering. Bij een levensverzekering zijn meerdere partijen betrokken, waaronder uiteraard de verzekeringnemer (de opdrachtgever) en de verzekeraar, maar ook degene die de uitkering bij overlijden int: de al dan niet geïdentificeerde begunstigde. Sommige verzekeringen worden afgesloten voor een gemeenschap (groepsverzekering), andere op individuele basis. Deze verzekeringen kunnen een lening dekken, zoals een schuldsaldoverzekering of begrafeniskosten. Wanneer deze verzekeringen worden afgesloten met het oog op het pensioen, vindt de uitkering plaats in de vorm van een bedrag ineens, maar soms ook een lijfrente, afhankelijk van de keuze van de belanghebbenden. Het is ook mogelijk om een ​​levensverzekering voor enkele jaren af ​​te sluiten. De juridische en fiscale aspecten van deze contracten verdienen reflectie en/of advies, evenals de eventuele keuze tussen een gegarandeerd rendementscontract en de beleggingsverzekering van de onderneming.